Dag van de Actuaris 2023

De dag van de Actuaris – Een kennis en netwerkbijeenkomst met inspirerende sprekers en de verkiezing van de Actuaris en het Actuariële Talent van het jaar.

Dag van de Actuaris 2023

Dit was de Dag van de Actuaris 2023

Onder grote belangstelling vond op 12 oktober de Dag van de Actuaris 2023 plaats met als centraal thema: 

In Transitie. 

Onze samenleving staat op meerdere manieren onder druk: de toekomst lijkt steeds onzekerder met alle ecologische, sociale en economische transities waar we in terecht komen. Daarnaast verandert digitalisering en de toegankelijkheid van Artificial Intelligence de manier waarop we werken. Wat betekenen al deze veranderingen voor de rol van de Actuaris? En hoe inspireren ze tot een persoonlijke en professionele transitie? Onder leiding van dagvoorzitter Philip Walkate gaven een keur van sprekers hun visie op dit onderwerp.

Barbara Baarsma, Hoogleraar Toegepaste Economie aan de UvA, gaf een boeiend college over de impasse waarin onze economie verkeert en de wijze hoe we hieraan kunnen ontsnappen. Economische groei is daarbij essentieel, maar dan wel groene groei! Groei binnen de ecologische grenzen waarbij we gelijke kansen bieden aan iedereen. Vergroenen doe je in haar visie ook al door te ontgrijzen, bijvoorbeeld door te handhaven op belastende sectoren als de staalindustrie en landbouw. Gelijkheid bied je in haar ogen niet door een basisinkomen in te voeren, maar eerder door met een systeem van negatieve inkomstenbelasting te werken voor bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers. Vergrijzing en zorgkosten vormen een bedreiging voor onze welvaart. Ze roept Actuarissen op richting te geven aan een duurzame en groene oplossing.

Jan-Huug Lobregt (PwC) haalt nogmaals de vele problemen en beperkingen van onze economie aan. De klimaat, stikstof, zorg, woon, financiële en arbeidsmarktcrisis zijn daar enkele van. Hoe dat de rol van de Actuaris verandert concentreert zich rondom een drietal thema’s: vertrouwen, digitalisering en duurzaamheid. Op zijn eigen en inspirerende wijze neemt hij de deelnemers mee langs deze onderwerpen en roep op tot een Nieuw Actuarieel Contract (NAC). Een oproep om samen de Actuaris een gezicht te geven en zich te laten horen. Samen kaders stellen rondom de invoering van het pensioenakkoord, het gebruik van Gen/AI en samen een bijdrage te leveren aan het klimaatdossier en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de zorg. 

Machiel Koper en Edgar Molenaars (KPMG) pakken een van die uitdagingen uit het pensioenakkoord op en vragen zich af of de Actuaris & de Communicatiespecialist een match made in heaven is of een gearrangeerd huwelijk. De wet stelt eisen aan de informatievoorziening richting deelnemers. De moet bijvoorbeeld correct, duidelijk en evenwichtig zijn en aansluiten bij de informatiebehoefte en persoonlijke kenmerken. Maar wat betekent dat en hoe doe je dat wetende dat er 16 menstypen zijn? Voor de een is een getal de absolute waarheid, voor de ander de reden om af te haken. Inzicht in de werking van het menselijk brein geeft sturing aan dit vraagstuk. Daar waar in het verleden vanuit een rationalistisch perspectief communicatie over financiële onderwerpen werd ingestoken lijkt een realistisch perspectief raadzamer. Daar kunnen de Actuaris en de Marketeer elkaar vinden door met een eerlijk en persoonlijk verhaal te komen en zich niet te verschuilen achter modellen en tabellen. 

Juliska Tel onderschrijft dat de (werk)druk op de Actuaris toeneemt. Van de Actuaris wordt verwacht dat deze richting geeft, cijfers vertaalt naar visie. En juist daar zou alle ruimte en tijd voor beschikbaar moeten zijn. De praktijk is weerbarstiger en wordt volgens onderzoek meer dan de helft van de tijd besteed aan het ontsluiten en op het op orde krijgen van data. Het loont daarom de moeite om energie te steken in de modernisering van actuariële processen. Het toepassen van AI en ML is daar een van. Aan de hand van een voorbeeld laat Juliska zien hoe dat werkt. De boodschap aan haar actuariële collega’s is tweeledig. Experimenteer met nieuwe technieken en laat je door de resultaten inspireren. Als tweede hamert zij op een fundamentele herinrichting van de actuariële processen. En dat is wat anders dan het schrappen van een aantal Xcel bestanden. 

Many insurers and pension funds are looking for ways to simplify their processes and communication. Matt Battersby, Chief Behavioral Scientist at RGA, conducted extensive research on this quest for simplicity. In his presentation, he delves into how the human brain functions and how it translates into streamlining processes. A commonly held belief in this regard is that "less is more." However, the opposite is often true. For example, when asked, "Did you use tobacco or nicotine substitutes in the last two years, yes/no," 20% respond with "yes." When the question is reformulated as, "When was the last time you used tobacco or nicotine substitutes?" and an additional question is added, "How many cigarettes did you smoke?" more information is obtained. In this case, 20% still consider themselves smokers, but it also reveals that 30% smoke regularly. Conclusion: Enhanced questions lead to higher disclosures and shorter interviews. 

Uitgangspunt van de presentatie van Iris Nonneman is dat ESG-risico’s vaak nog niet goed genoeg zijn geïntegreerd in het risicobeheer. Ze pleit voor een holistische benadering van de E, S en G. Ze haalt daarbij Alexander van Humbold aan die rond 1800 het Amazonegebied bezocht. Hij onderzocht het eco-systeem in relatie tot het menselijk gedrag en klimaat. Wrang genoeg kwam hij destijds tot de conclusie dat door dat menselijk handelen de biodiversiteit in gevaar kwam en dit grote consequenties zou hebben op het klimaat. Ruim 200 jaar later weten we dat hij het gelijk aan zijn zijde had. Iris ziet kansen voor de Actuaris om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het debat over tranisitierisico’s. Klimaatscenario-modellering is daar een van, het ontwikkelen van parametrische verzekeringen een ander. 

Klimaatverandering expert Gijs Kloek Actuaris van het jaar 2023

Gijs Kloek (Achmea) door zijn beroepsgenoten en de vakjury uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2023.  

Gijs is Senior Manager Actuarial– Climate Change & International bij Achmea. Hij is een autoriteit op het gebied van klimaatadaptatie en slaat van daaruit de brug naar het actuariaat. Nieuwe wegen werden door hem ingeslagen om klimaatrisico’s te kwantificeren en om te zetten naar modellen voor bijvoorbeeld overstroming en neerslagschade.

De jury ziet hem als inspiratiebron voor de beroepsgroep. Met een bescheiden maar diepgaande aanpak draagt Gijs op indrukwekkende wijze bij aan een van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken van onze tijd: klimaatverandering. Hij moedigt actuarissen aan om hun kennis en expertise in te zetten voor dit doel, en draagt bij als voorzitter van de werkgroep Klimaatadaptatie in samenspraak met de financiële sector, toezichthouders en ministeries aan de aanpassing van onze economie aan het veranderende klimaat. 

Innovatie Actuaris Inge Lodder Actuarieel Talent van het jaar 2023 

Tijdens de Dag van de Actuaris op 12 oktober jl. is de Actuarieel Talent van het Jaar Prijs uitgereikt aan Inge Lodder (Founder ELAVVConsultancy). De andere genomineerden waren Johannes Meindersma (Independent Consultant, Meindersma Analytics) en Maurice Rodrigues (Actuaris Actuarial Modelling & Reporting Nationale-Nederlanden). 

Dagvoorzitter Philip Walkate interviewde de drie genomineerden kort voorafgaand aan de stemming door het publiek. Inge wist het publiek te overtuigen door haar passie voor innovatie en haar visie en leiderschap gericht op het herdefiniëren van het actuariaat door middel van technologische vooruitgang.  

Haar denkwijze is doordrongen van innovatie. Ze begrijpt dat technologie de sleutel is tot het optimaliseren van actuariële processen. Door de nadruk te leggen op automatisering en digitalisering van routinetaken, creëert ze ruimte voor diepgaande analyse en strategische besluitvorming. Dit is wel een leuk

Media

Terugblik

De dag van de Actuaris – Een kennis en netwerkbijeenkomst met inspirerende sprekers en de verkiezing van de Actuaris en het Actuariële Talent van het jaar.

Partners van deze dag

© 2024 Careerguide Insights. All rights reserved.